You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

System Zarządzania Jakością ISO 9001 jest tym, który odpowiednio wdrożony w organizacji pozwala na efektywne dostarczanie oferowanych produktów lub usług spełniających oczekiwania kontrahentów. Pozwala on wykorzystać szanse rozwoju przedmiotu działalności organizacji oraz z wyprzedzeniem reagować na ryzyka zagrażające. Jednocześnie system ten pozwala skoordynować wszystkie procesy funkcjonujące w organizacji i zrozumieć potrzeby wszystkich stron zainteresowanych w danym procesie.

Pomożemy przeprowadzić organizację przez proces wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. Doradzimy, jak stworzyć dokumentację funkcjonującego procesu, pomożemy dobrać i przeszkolić zespół wdrożeniowy, pełnomocnika Systemu, najwyższe kierownictwo oraz audytorów wewnętrznych. Wspieramy także podczas certyfikacji prowadzonej przez jednostkę certyfikującą.

Pożar siedziby firmy, brak prądu, globalna pandemia wstrzymująca procesy biznesowe – to tylko niektóre z przykładów zaburzenia ciągłości działania organizacji. Odpowiednio wdrożony System Zarządzania Ciągłością Działania pozwala zidentyfikować ryzyka mogące prowadzić do przerwania działania procesów organizacji. System ten pozwala nadto na odpowiednie reagowanie w sytuacji zmaterializowania się zagrożenia dla ciągłości działania organizacji. Szybka reakcja i postępowanie zgodnie z ustalonymi procedurami pozwala organizacji, pomimo przerwania ciągłości działania, na szybką reakcję, zminimalizowanie skutków takiej sytuacji oraz niezwłoczne przywrócenie działalności procesów organizacji.

Pomożemy przeprowadzić organizację przez proces wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Doradzimy, jak stworzyć dokumentację funkcjonującego procesu, pomożemy dobrać i przeszkolić zespół wdrożeniowy, pełnomocnika Systemu, najwyższe kierownictwo oraz audytorów wewnętrznych. Wspieramy także podczas certyfikacji prowadzonej przez jednostkę certyfikującą.

Słusznie mówi się, iż wiedza to władza. Dlatego wiedzę organizacji – jej informacje, należy w odpowiedni sposób chronić. Odpowiednio wdrożony w organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pozwala zidentyfikować i scharakteryzować kategorie informacji, dostosować odpowiednie zabezpieczenia je chroniące, zapobiec incydentom bezpieczeństwa informacji.

W ramach wsparcia we wdrożeniu w organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Pomożemy stworzyć dokumentację funkcjonującego procesu, dobrać i przeszkolić zespół wdrożeniowy, pełnomocnika Systemu, najwyższe kierownictwo oraz audytorów wewnętrznych. Wspieramy także podczas certyfikacji prowadzonej przez jednostkę certyfikującą.