You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach prowadzonej działalności gospodarczej, udzielając wsparcia prawnego w codziennej pracy, zarówno w relacjach z klientami, kontrahentami jak i w sprawach wewnętrznych. Zapewniamy również kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa pracy.
Zdajemy sobie również sprawę, że podstawą prowadzenia każdej działalności są mądrze przygotowane umowy. Dlatego przygotowujemy i opiniujemy zarówno wzorce umów do wielokrotnego stosowania, jak i umowy odpowiednio dostosowane do potrzeb i specyfiki danego stosunku prawnego. Umowy zawierane przez naszych klientów muszą zabezpieczać ich interesy. W przypadku gdy dochodzi do sporów, doradzamy i reprezentujemy klientów na wszystkich etapach sporu, odpowiednio planując strategię procesową i mitygując potencjalne niebezpieczeństwa.